BALKANI
   English   Български
"Протоколи за другия" - Златомир Златанов

"Протоколи за друтия", Златомир Златанов, ISBN 954-8353-46-6
96 стр., 2002 г., 15 лв.

Из Българският Едип

...Капитализмът, нека го кажем отсега, не е събитието на Балканите, защото той е събитието на Запада ... - събитие, което на Балканите може само да бъде имитирано и симулирано по твърде посредствен начин.

...Балканските ментета с лекота се оттласкваха от затаеното лицемерие и фигуративни преструвки на социалистическия манталитет в посока на разюздана симулация и всеобщ шантаж, към откровен цинизъм на унищожената дистанция и на цинизми на цинизма. При бившата Система слугите се представяха не за тези, които бяха. Представяха се един на друг за братя, но бяха слуги. В симулацията на обуржоазяването слугите са това, което не са. В симулацията слугите се вземат за господари и си вярват в това. Но тъй като престъпната същност на Господаря по някакъв начин бива санкционирана и замаскирана като произхождаща от Бог, при слугите-господари се проявява един зловещ цинизъм на най-обикновени престъпници. Докато преструвката е двуизмерна връзка между имитирано и имитиращо, в симулацията се намесва Духът като саморефлектиращо Зло. Престъпленията на слугите са пътят към господарското място. В мястото на Господаря слугите пребивават обаче само като узурпатори. Слугите натъкмяват узурпаторския си график единствено откъм поносимата мисъл за липсата на Вечния Господар. Тяхната История е низ от узурпаторски ментета. Откровените деспоти и диктатори се бяха оттеглили и слугите се развличаха в идиотското си демократично амплоа да бъдат слуги и слуги на други слуги.

Капиталът няма цел, нито прикритие, той е цинизъм. Капиталистическата шизофрения разкодира желанията и потоците енергия, за да ги включи в машините и в обществената машина така, че да се задействат заради самото производство в цинично количествено извличане на принадена стойност не от идеологически кодове, а от освободени шизофренни енергии. Социализмът правеше обратното, извличайки принадена стойност от втвърденото и репресирано желание. Социализмът пращаше шизофренията в лудницата, докато капитализмът съзнателно допуска шизофренията като производствен принцип, при това без идеология, смесвайки всички идеологии. Цинизмът е част от капитала и така се набива в очите, че става невидим. Пазарът поддържа различията, но и постоянно ги трансформира. Има само непрестанно цинично изцеждане на енергия, това, което за социализма е експлоатация. Безкраен цикъл на производство и възпроизводство без крайна цел, машинно, машинално и шизоидно, превръщайки всичко в придатък на машините. Има само желание и машини, капитал и работна сила. Капитализмът е случайно стечение на обстоятелства, където щастливо се спрягат машини, работна сила, индустрия, пазар и капитал.

 Книгите на издателство БАЛКАНИ може да закупите тук.

:: нагоре :: назад :: начало :: 
(c) 2002-2022 BALKANI, created by ABC Design & Communication
Полезни връзки:  liternet.bg   kultura   veramutafchieva.net   georgigrozdev.eu   openculture