BALKANI
   English   Български
Ганчо Савов, Днешната черногорска литература

Обстоятелството, че близостта между черногорския и сръбски етнос е голяма, става причина доста сръбски литературни учени и дейци да включват черногорската литература към сръбската, докато черногорските я отделят от нея. За да стане по-ясно това, ще споменем някой по-важни елементи от особеностите на черногорците.
Заедно със сърбите те са в една общност. Заради редица свои дадености обаче черногорците имат своя неоспорима идентичност: самостоятелната им държавност датира още от края на ІХ век, макар че в известни периоди се покрива със сръбската (Черна гора например никога не е била завладявана напълно от Османската империя!); книжовният език на черногорците е от една езикова общност със сръбския, но между тях има и съществени различия, които го отличават от него и сега е много силна тенденцията да се определи и конституционно като отделен, черногорски език; духовно сръбският и черногорският народи имат много общи и взаимни елементи в развитието си и пр… В тези фактори на близост има още ред свойства, които отделят черногорците от сърбите – исторически произход, антропологически и етнически специфики, манталитет, самостоятелна структура на обществените механизми и народен бит и пр. Така че днес съществуват две линии в разбирането на черногорската самобитност – тази за черногорската идентичност и другата – за черногорско сръбство (или сръбско черногорство).

 Книгите на издателство БАЛКАНИ може да закупите тук.

:: нагоре :: назад :: начало :: 
(c) 2002-2024 BALKANI, created by ABC Design & Communication