BALKANI
   English   Български
ДВА ЗУБЪРА И МУЗА. Полската литература XV–XVIII век – епохи, автори, текстове - Камен Рикев


Тази книга продължава насоката на антологията "Зубър, видра и паун" (2008), запознаваща българския читател с ключови текстове и явления на Средновековието, Ренесанса, Барока и Просвещението в Полша. Тя е адресирана към широката публика с интерес към полската история и култура и към идейното наследство на домодерна Западна Европа. Специалната ѝ цел е да служи като учебник и христоматия за студентите, изучаващи полска литература и култура и история на славянските литератури в Софийския университет Св. Климент Охридски, Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий и Пловдивския университет Паисий Хилендарски.
Логиката при подбора на проблеми и текстове бе подчинена на желанието шедьоврите да се поставят в естествената среда на литературната продукция от съответните епохи. Сблъсъкът между традиционализъм и напредничавост, философски концепции и стилистични предпочитания придава на полското слово уникален динамизъм и полемичност. Без тях националната литература от XIX и ХХ век едва ли би достигнала идейните и естетически висоти, съизмерими с върховите постижения на европейското изкуство.

Изданието е реализирано с любезното съдействие на Полския институт в София.

Антология, Първо издание.
ISBN: 978-619-166-025-4
352 стр.

 Книгите на издателство БАЛКАНИ може да закупите тук.

:: нагоре :: назад :: начало :: 
(c) 2002-2024 BALKANI, created by ABC Design & Communication