BALKANI
   English   Български
Георги Първанов, Президент на Република България: ОБЕДИНЕНИ В РАЗЛИЧИЯТА СИ

Писателят и издателят Георги Гроздев зададе няколко актуални въпроса на българския президент Георги Първанов, който, въпреки многобройните си ангажименти в този момент в страната и извън нея, успя да им отдели време и внимание. Ето защо сп. „ЛитБалкани“ изказва днес своята благодарност за проявения жест. Когато към будните малцинства на Балканите се причисляват държавници от такъв ранг, значи наистина има надежда...


Уважаеми господин Първанов, като историк по-добре от всеки друг познавате митовете в България и на Балканите за домашна употреба. Не лежат ли тези митове и лъжи на пътя ни към бъдното и сега?

Навярно имате предвид не богатото културно митологично наследство на балканските народи, а манипулативните митове в политическото пространство, които днес ни заобикалят. Особено тези, които са националистически оцветени. Несъмнено една такава лъжемитология създава негативни представи и изпълва с препятствия пътя ни към пълноценна интеграция в европейските структури и заемане на достойно място в развитието на световните процеси.
От друга страна, безценното богатство, съдържащо се в митовете и легендите на Балканите, една от люлките на общочовешката цивилизация, може да насели европейското културно пространство с опитност и поуки, доказали своята истинност през вековете.
Кое според Вас обединява балканския дух, балканската душевност днес, въпреки драматизма на малките разлики и между балканските съседи?

Балканите, тази люлка на антични цивилизации и култури, е приютила народи, които имат много общо в своите традиции, обичаи, песни, танци, носии, гозби. Историята им е тясно преплетена, културата взаимно се допълва и влияе.
Живата памет на цивилизациите в нашия регион отдавна е създала специфичен балкански дух, изградила е балканска душевност, която е здрава основа на връзките между всички балкански съседи.
Не на драматизма на съществуващите различия, а на общите ценности, общите стратегически цели и интереси трябва да залагаме в нашето бъдеще. Балканите да излъчват положителни сигнали до цялата международна общност за свързване на културата, мира и развитието. Оттук не бива да се носи мирисът на барут от погребите на миналото.

Кои са предимствата на бъдещето пред миналото, които вторачените в миналото не виждат и така се самозаключват във фризера на историята?

Обречен да се самозаключи във фризера на историята е всеки, който се вторачи в миналото самоцелно, без да почерпи опитност и поуки, без да пречупи случилото се през кристалите на настоящето и да съзре перспективите на идващото.
Предимство на бъдещето пред миналото е възможността да се прецени и пресее, да не се повтаря негативното, което вече се е случвало. Да се започне с нова перспектива към по-добър живот, да се устремим към нови духовни висоти.
Това е по силите и възможностите на всички балкански народи, които носят голям творчески потенциал.
След като България бъде в Европа, какви предимства ще има например и за присъединяването на Македония в Европа?

България и Македония винаги са били в Европа. Присъединяването към общоевропейските структури днес на нашите две страни е естествен и закономерен процес. Не е от особено голямо значение как във времето това ще се случи. Фактът, че България ще бъде със стъпка напред в присъединяването, дава възможност на Македония да ползва нашата опитност, да избегне определени грешки по пътя. От друга страна, голямата близост между нас по азбука, душевност, бит, история ще позволи на останалите членове на европейското семейство по-лесно да разберат и приемат Македония, след като България вече е заела своето място в общоевропейския дом.

Коя е темелната истина, която сме длъжни да вградим в основите днес, така че децата на нашите деца да не ни проклинат, а да ни благославят?

Това е известната и проста истина, че всички ние сме обречени на Балканите, а и в Европа и в света да живеем заедно. Трябва да уважаваме правото на всеки за достойно място под слънцето. Да живеем в мир и сътрудничество с останалите хора, независимо от расовите, националните, религиозните и другите различия, които съществуват помежду ни. С труд и талант да увеличаваме материалното и духовното богатство, което притежаваме.

 Книгите на издателство БАЛКАНИ може да закупите тук.

:: нагоре :: назад :: начало :: 
(c) 2002-2024 BALKANI, created by ABC Design & Communication