BALKANI
   English   Български
Да спасим творчеството на Никос Казандзакис - Отворено писмо от гръцки интелектуалци, академици и писатели

Отворено писмо*

Да спасим творчеството на Никос Казандзакис

Конгресът, посветен на съдбата на изданията на Никос Казандзакис (Крит, 27 - 28 юни, 2009 г.), алармира академичната общност за тъжното положение, в което се намират съчиненията на големия гръцки писател. 52 години след смъртта му наличността на най-значимите му творби е изчерпана както в Гърция (изключение правят само някои от големите книжарници в Атина), така и в чужбина. От друга страна, изданията, които могат да се намерят на книжния пазар, не само че не са коментирани (с едно или две изключения), но и са толкова остарели като художествено оформление, че влизат в остро противоречие с новите изисквания на книгоиздаването и нуждите на съвременния читател. Що се отнася до произведенията на Казандзакис в чужбина, необходимо е те на всяка цена да бъдат преработени и адаптирани, доколкото преводите им често пъти са правени от хора, непознаващи добре гръцкия език, при което в голяма част от тях са налице сериозни грешки до недопустими съкращения, да не говорим за преводите, правени не от оригиналния (гръцки), а от друг език.

Напълно недопустим е също и фактът, че до ръкописите на Казандзакис, които са притежание на частни лица и най-вече на лицето, което упражнява авторските права върху творчеството му**, университетските и други изследователи нямат никакъв достъп – нещо, което сериозно затруднява изучаването и разпространението на авторовото наследство. Нека също не забравяме, че много от значимите произведения на писателя остават неиздадени, че броят на публикуваните му дневници е нищожен, а така важната му епистолография е разпръсната и също неиздадена.

Това безсърдечно отношение към съдбата на произведенията на Никос Казандзакис ни принуждава да изискаме намесата на гръцкото гражданско общество. Време е то да поеме отговорност, така че голямото и многоизмерно творчество на Казандзакис да бъде събрано в едно общо издание, или да се преиздаде наново изцяло. С тази задача би трябвало да се заеме или някое утвърдено издателство, или организация, която може да гарантира сериозно отношение и прецизност.

Ние сме убедени, че молбата, която отправяме, е насочена към всички многобройни читатели и изследователи на Казандзакис, към хората, които обичат и се интересуват от творчеството му не само в Гърция, но и навсякъде по света. Необходимо е обществото ни най-сетне да разбере, че не бива заради частния или егоистичен интерес цялата общественост да бъде лишавана от достъпа и от правилното представяне на това творчество. Не говори добре и за културния имидж на Гърция изоставянето – казано буквално – на един голям писател, известен и обичан в целия свят.

* Отвореното писмо (август, 2009 г.) е съставено от гръцки интелектуалци, академици и писатели само месец след конгреса, посветен на съдбата на изданията на Никос Казандзакис (Крит, 27-28 юни, 2009 г.). Разпространението на текста е инициатива на световното дружество Приятели на Никос Казандзакис със седалище в Женева.

** Става дума за Патроклос Ставру, осиновен син на втората съпруга на Казандзакис Елени Казандзаки, който упражнява авторското право върху произведенията на писателя съгласно завещанието от 1956 г. В него Казандзакис завещава правата върху творчеството си на Елени. Г-н Ставру ги наследява след нейната смърт през 2004 г. Завещанието на Казандзакис влиза в сила от 1958 г. Според гръцкия закон авторското право се наследява за 70 години, считано от началото на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта на автора. След изтичането на този срок то може да премине върху държавата, представлявана от министерството на културата.


Призоваваме всеки, който има желание да помогне да бъде съхранено творчеството на Никос Казандзакис, да отговори на отвореното писмо, като посочи на английски, френски или гръцки език трите си имена/ работа, обучение, творческа дейност/ страна (гражданство)/ подпис

на адреса на дружеството “Приятели на Никос Казандзакис” - Женева:

S.I.A.N.K
Case postale 2714, 1211 Genève 2 Dépôt, Switzerland

или на e-mail адрес:

georges.stassinakis@vtxmail.ch

Вашият е-mail адрес се използва за потвърждение на подписа ви!

Благодарим ви!Преработка и превод от гръцки: Екатерина Григорова


 Книгите на издателство БАЛКАНИ може да закупите тук.

:: нагоре :: назад :: начало :: 
(c) 2002-2024 BALKANI, created by ABC Design & Communication