BALKANI
   English   Български
Български и сръбски писатели в Цариброд-Димитровград- СРЕЩА НА ПЕН-ЦЕНТРОВЕ

Български и сръбски писатели в Цариброд-Димитровград
СРЕЩА НА ПЕН-ЦЕНТРОВЕ

На 17 и 18 май в гр. Цариброд-Димитровград се състоя полезна среща между представители на сръбския и българския центрове от авторитетната международна писателска организация ПЕН. Шестчлените делегации бяха водени от председателите на двата центъра – г-жа Вида Огненович и г-н Георги Константинов. Не само домакините от сръбския ПЕН-център, но и цялата културна общественост на Димитровград се бяха погрижили срещата да се проведе в приятелска и творческа атмосфера. Преки организатори бяха директорът на градската библиотеката г-н Иван Иванов и самият кмет на Димитровград г-н Величков.
Интересът към срещата се дължеше на това, че тя бе втората по важност след онази, която се е провела преди близо 75 години в Дубровник- на конгреса на ПЕН през 1933 г. Въпреки това през изминалите години и особено напоследък българският и сръбският ПЕН- центрове редовно си сътрудничат, участват в общи инициативи, оказват взаимно признание към свои членове и пр. Например, за член на българския ПЕН-център бе приет през 2001 г. Велимир Костов, а за приноса му в популяризацията на сръбската литература в България сръбският ПЕН удостои с награда члена на българския ПЕН – Ганчо Савов.
От май 2002 г до сега в издателство “Балкани”, чийто собственик и главен редактор е Георги Гроздев, отскоро член на ПЕН-България, бяха издадени едни от най-стойностните сръбски писатели, наред с други балкански автори, в престижната поредица “Балканска Библиотека”. А именно – Иво Андрич, Драгослав Михайлович, Горан Петрович, Слободан Селенич, Данило Киш, Милисав Савич, Йован Христич, Васко Попа, Иван Иванович. А под печат са Михайло Пантич, Гроздана Олуич и други. Повече от 40 съвременни сръбски поети, критици и писатели участваха в специалния тематичен брой на сп. “Литературни Балкани” неотдавна. Интересни сръбски автори публикуват и издателствата “Стигмати”, “Захари Стоянов” и др.
Реципрочното издаване на български класици и съвременни автори в Сърбия, въпреки няколкото интересни заглавия от последните години, изостава и една от причините затова е липсата на подготвени преводачи в Белград, освен степента на интерес от страна на издателите.
През 2001 г. в Белград по инициатива на сръбския ПЕН се проведе среща с българските и македонските колеги по въпроса са взаимното изучаване в университетите на съвременните балкански литератури. На конгреса на ПЕН в Норвегия сръбските писатели бяха първите, които сложиха подписите си под писмото за освобождаване на българските медицински сестри в Либия.
За всичко това говориха обстойно двамата председатели на заседанието на двете делегации. Основното обаче беше предстоящото и бъдещо взамно сътрудничество, за каквото никога до сега не е имало толкова благоприятни условия за развитие. Първото, което ще се направи в ранната есен българският ПЕН е да бъде домакин на българо-сръбска творческа писателска среща на наша територия. Така ще продължи традицията двата ПЕН-центъра не само редовно да се срещат, но и да дават практически израз на своето сътрудничество. Още отсега са в ход процедури по издаването на антологични литературни сборници в едната и другата страна, публикуването на отделни книги, представянето на текущото творчество в литературни списания, провеждането на четения и срещи на широката общественост с писатели в двете страни.
Такава среща, организирана от сръбския ПЕН беше тази в културния дом на Димитровград-Цариброд, на която всички членове на двете делегации четоха пред свои произведения и споделяха свои спомени и мисли. Салонът беше пълен с публика от българското малцинство и сръбски граждани, които не сдържаха и не криеха своята симпатия и сърдечност към гостите.
Срещата приключи на следващия ден с посещението на Погановския манастир. Книгите на издателство БАЛКАНИ може да закупите тук.

:: нагоре :: назад :: начало :: 
(c) 2002-2024 BALKANI, created by ABC Design & Communication