BALKANI
   English   Български
В ИМЕНА И КНИГИ за Антологията на българската литература в Словения

Ганчо Савов

Съвсем наскоро в Любляна се появи АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА. Засега това е най-представителното и първо по рода си подобнво издание в южнославянските страни.
На 350 страници голям луксозен формат в него е обхваната българската литература до Първата световна война. Всъщност това е първият том от тази книга, която в пълния си двутомен обем ще представи нашата литература до днес. Тя е издание на Филологическия факултет на Люблянския университет.
Книгата е съставена от младия и амбициозен доцент д-р Людмил Димитров от Софийския университет, който вече няколко години ръководи лектората по българска филология в Люблянския университет. Досега той издаде в Словения още една българска антология – „Морето”, със стихове от наши видни поети на тази тема...
Негов най-близък сътрудник при създаванвето на сегашната антология е изтъкнатият познавач и преводач на българка литература Борут Омерзъл, който е и съредактор на книгата.
В антологията са намерили място най-знаковите произведения от българската литература – народна поезия и проза, умотворения, творби от средновековните книжовници, писатели от Възраждането и новата литература от Паисий Хилендарски, та до Алеко Константинов. Големият очерк, който проследява подробно пътя на развитието на българската литература е на доц. Л. Димитров. Той представя в подробна библиография с трудовете по българско литературознание. Обширните бележки за книжовниците и писателите ни пък са на Борут Омерзъл. За изящния полиграфичен външен и вътрешен вид на книгата заслугата е на Кики Омерзъл.
Разбира се основната част от книгата са преводите на литературните произведения. Използвани са преводи на известни преводачи в Словения, правени в миналото, както и на един изключително талантлив екип от днешни млади преводачи. По този начин за пръв път словенския читател ще се срещне с творчеството на онези наши великани на перото, които изграждаха името на българската литература.

 Книгите на издателство БАЛКАНИ може да закупите тук.

:: нагоре :: назад :: начало :: 
(c) 2002-2024 BALKANI, created by ABC Design & Communication