BALKANI
   English   Български
За издателството и фондацията

Издателство

Издателство "БАЛКАНИ" съществува от 1991 година. Още от създаването си подкрепя българското, българската култура и българските ценности като подпомага културното и деловото сътрудничество от взаимен интерес между съседните балкански страни и особено между българите и техните съседи.В своята дейност черпи възможности за действие основно от самофинансиране чрез рекламно информационна дейност. Ето и основните реализирани издателски проекти:

1. Вестник "Балкани", Първият вестник за бизнес и реклама на полуострова, излиза всеки месец от май 1991 до декември 1993 г на български, английски, турски и гръцки езици. Разпространява се сред деловите среди и подпомага съседните страни за запознаването им с новото законодателство и правна уредба в България

2. Вестник "Пловдивски панаир", излиза два пъти в годината с основни акценти на бизнессътрудничеството между балканските страни, разпространява се на Пловдивския панаир и другите балкански панаири, както и на борда на авиолиниите.

3. "Българските свети места в Истанбул", автор проф. ТОНЧО ЖЕЧЕВ - за първи път на английски и на български са представени българските светини в древния град, които пазят паметта за историята на Българското Възраждане.,есеистика

4. Поредица "Книга с автограф". (1999) За първи път най-авторитетни литературни имена - "живи класици" обръщат поглед към десетилетието след събитията от 1989 г. чрез проза и есеистика.

• Йордан Радичков - "Мюре"

• Генчо Стоев - "Много висока тераса"

• Георги Марковски - "Апокриф за Вавилонската кула"

• Георги Мишев - "Село край дворец"

• Вера Мутафчиева - "Нека се сбогуваме с Двадесети век"

• Димитър Коруджиев - "Тайнственият бард"

• Радой Ралин - "Ако изкукуригам, кого ще събудя...?"

• Марко Ганчев -"Лалугерът на двете системи"

• Исак Паси - "Човек и хора"

• Блага Димитрова, Йордан Василев - "Кръстопътна среща"

• Тончо Жечев - "Какво иска свободата"

• Георги Данаилов - "Очите на другите"

• Ивайло Петров - "Циганска рапсодия"

• Георги Гроздев - "Книга с автограф", сборник интервюта за българската книга, България, Балканите и бъдния век с авторите от поредицата.

5. Поредица "Памет" "Войните на България за освобождение и национално обединение" т. 1 и т. 2, "Българска бойна слава" - сборник, за първи път историята на българската войска от създаването на Българската държава пред 1300 г. до 1945 г. и особено последните 100 години са осветлени без предразсъдъците на догматичното мислене, предговор на президента на Република България г-н Петър Стоянов, историческа хроника

6. Поредица "Избрани интервюта" (2000-2001) - "Литературната орница"- Йордан Радичков, "Брод за достойнство" - Генчо Стоев, "Интервюта" - Вера Мутафчиева, "Вървя си по пътя" - Радой Ралин.

7. Поредица "Есета" (2000-2001) - "Прокоба и слънце" - Генчо Стоев, "Философски миниатюри и фрагменти" - Исак Паси, "Навиканите Балкани" - Вера Мутафчиева, "Протоколи за Другия" - Златомир Златанов,"Огледало във времето - Николай Желев" .

8. Поредица "Разкази" (2000-2001) - "Ези-тура" - Деян Енев, "Синята стълба - Елена Алексиева, "Снощи минах" - Георги Гроздев, "Животът в очакване на портокаловата топка" - Борис Минков. Автори, които се появяват на книжния пазар след 89 год. и не са обвързани в условностите на "културна политика" от миналото. Нови имена, които се опитват да открият и утвърждават нови ценности в земетръсната зона на 90-те във времето на постоянна преоценка.

9. Издателска поредица "Балканска библиотека"
За първи път от 1878 г. в България се издават автори от всички балкански страни без предразсъдъците и омразата на миналото. Библиотеката е съпътствана от списание "Литературни Балкани", двуезично издание на български и английски език, обърнато към писателските общности от Любляна до Никозия, както и към останалия външен свят.

• 1. Иво Андрич – „Прокълнатият двор“, (май, 2002)

• 2. Георгиос Сеферис – „Езикът и чудовището“, Гърция

• 3. Одисеас Елитис – „Тялото на лятото“, Гърция

• 4. Любиша Георгиевски – „Речник на предразсъдъците“, Македония

• 5. Исмаил Кадаре – „Есхил – този голям несретник“, Албания

• 6. Изет Сарайлич – „Сърце под снарядите“, Босна и Херцеговина

• 7. Мирослав Кърлежа – „Банкет в Блитва“ т.1 и 2, Хърватия

• 8. Христос Хаджипапас – „В окото на змията“, Кипър

• 9. Йосип Ости – „Сараевска книга на мъртвите“, Босна и Херцеговина

• 10. Георгиос Пиеридис – „Кипърски разкази“, Кипър

• 11. Драгослав Михайлович – „Злодеи“, Сърбия

• 12. Бесник Мустафай –„Невъзвратимо лято“, Албания

• 13. Йован Христич – „Пътуване из Средиземноморието“, Сърбия

• 14. Васко Попа – „Далеко във нас“, Сърбия

• 15. Елиас Грис – „Това, което искам да кажа“, Гърция

• 16. Ненад Величкович – „Сексикон“, Босна и Херцеговина

• 17. Андреас Стайкос – „Опасно готварство“, Гърция

• 18. Измини Капандаи – „Седем пъти пръстена“, Гърция

• 19. Янис Рицос – „Ариостос Внимателния...“, Гърция

• 20. Йеврем Бъркович – „Глосарий“, Черна гора

• 21. Ана Бландиана – „Коридори с огледала“, Румъния

• 22. Миро Гавран – „Опит да забравиш“, Хърватия

• 23. Слободан Селенич – „Предумишлено убийство“, Сърбия

• 24. Драги Михайловски – „Смъртта на дякона“, Македония

• 25. Славко Прегъл – „Всичко тече“, Словения

• 26. Горан Петрович – „Ближен“, Сърбия

• 27. Стратис Пасхалис – „Загледан в лесовете“, Гърция

• 28. Харис Влавианос – „Избрана поезия“, Гърция

• 29. Димостенис Куртовик – „Носталгията на змейовете“, Гърция

• 30. Елени Захариаду – „Сладка от бурканче“, Гърция

• 31. Габриела Адамещяну – „Изгубената сутрин“, Румъния

• 32. Иван Иванович – „Новели“, Сърбия

• 33. Дритъро Аголи – „Роза в чашата“, Албания

• 35. Милисав Савич – „Хляб и страх“, Сърбия

• 36. Зюлфю Ливанели – „Тръпка в окото на пепелянката“, Турция

• 37. Данило Киш – „Гробница за Борис Давидович“, Сърбия

• 38. Божин Павловски – „Красавицата и мародерът“, Македония

• 39. Сашо Кокаланов – „Исмаела, Изабела и аз“, Македония

• 40. Любчо Георгиевски – „Град“, Македония (януари, 2007)

10. "На лов в България" - на немски език, издание 1997 г., 1998 за международния туризъм и ловните и природни резервати на България."Ловните трофеи и тяхната оценка" - Нино Нинов, 2004.

Обществен и издателски съвет на "БАЛКАНИ"

Съветът се състои от съмишленици и приятели на издателството, както и от негови автори, преводачи, консултанти и литературни критици, спомоществователи, бизнесмени, политически и държавни дейци. <

Фондацията си поставя за цел:

  • да работи за утвърждаване, развитие и съхранение на българското културно наследство и на българската литература;
  • да подпомага културното и литературното сътрудничество между българските писатели и писателите от балканските страни и страните от Югоизточна Европа;
  • да подпомага сътрудничеството между български писателски сдружения и писателски сдружения от балканските страни и страните от Югоизточна Европа;
  • да популяризира българската книга, българските автори и преводачи в страната и чужбина;
  • да формира позитивно обществено отношение към българското културно и литературно наследство;
  • да развива и разширява международното сътрудничество в областта на културата, литературата и българския език, включително с писатели и културни дейци от Турция, Гърция, Македония, Сърбия, Румъния, Кипър, Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина, Словения, Хърватия.
 Книгите на издателство БАЛКАНИ може да закупите тук.

:: нагоре :: назад :: начало :: 
(c) 2002-2024 BALKANI, created by ABC Design & Communication